Anotadores INEF-L'Hospitalet
IDJugadoresEPCTD
1GARCIA, Mireia1   
Anotadores CRAT Universidade da Coruña
IDJugadoresEPCTD
1CARMONA, Marta1   
2ROZ , Selene1   
3LOPEZ , Olaya 1  

E: Ensayo / PC: Puntapié de castigo / T: Trasformación de Ensayo / D: Drop